<<Terug

 

Het verhaal van Brigitte over siliconen borstimplantaten

"Had ik het maar allemaal geweten, dan had ik het nooit laten doen"...luid mijn uiteindelijke regel na het behoorlijk ziek worden na het lekken van mijn siliconen borstimplantaten. Van de dag dat ik verheugd wegging na een soort intakegesprek met mijn toenmalige plastisch chirurg werkzaam in een Ziekenhuis tot op heden spookt wel even iedere dag die regel door mijn hoofd als ik iedere ochtend mijn portie Prednisolon neem en de rest van mijn leven moet blijven nemen wat me eraan herinnert en blijft herinneren dat deze medicatie voortgevloeid is uit het feit dat siliconengel en siliconenolie bezit hebben genomen van mijn lichaam...

Ik heb al eerder in 2007 getracht via de kranten vrouwen te bereiken die met dit soortgelijke probleem te maken hebben maar ook om vrouwen te waarschuwen die willen over gaan tot het laten plaatsen van siliconen gel implantaten. Ik heb getracht de IGZ te overtuigen van het gevaar wat siliconen in het lichaam teweeg kunnen brengen, mede ook attent gemaakt op het feit dat het SVS in Lelystad, geleid door Mevr.Boots in 1994 al meer dan 5000 geregistreerde zieke vrouwen na lekkende siliconenimplantaten kenbaar maakte. Tesamen met deze aantallen hebben wetenschappelijke onderzoekers al aan de bel getrokken bij het IGZ en op het gevaar gewezen wat siliconengel in het lichaam kan veroorzaken. Die melding heb ik ook tegelijk gemaakt aan de Minister van Volksgezondheid. Na maanden wachten op een reactie verschool de Minister van Volksgezondheid zich achter de uitspraak: " Mij is dergelijke problematiek niet echt bekend omdat er weinig of geen melding wordt gemaakt aan het IGZ van slechte kwaliteit implantaten. Deze werden tien jaar geleden veel gebruikt. Thans echter niet meer. Naar mijn mening tevens een bevestiging naar alle zieke geregistreerde vrouwen bij het SVS in 1994 waar tot op heden nog niks mee is gedaan en er al heel wat vrouwen bewezen bedlegerig zijn geworden of aan een rolstoel gekluisterd zijn na het lekken van siliconengel implantaten.

 

KLIK HIER voor een krantenartikel over Brigitte, dat verscheen in het streekblad 'Limburgs Dagblad' van 28 juli 2007.

Hoewel in dit krantenartikel vermeld wordt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek gaat starten naar de problemen bij siliconen borstimplantaten, komt er een jaar later in 2008 het bericht dat dit onderzoek gewoon NIET UITGEVOERD wordt. 
KLIK HIER voor dit bericht

Ik ben direct daarop verhaal gaan doen bij het IGZ via e-mail en gevraagd wat hun reactie is op mijn verkregen resultaat na het lekken van mijn siliconenimplantaten. De eerste reactie per brief was dat er in 2008 door het hele land inspecteurs op pad zouden worden gestuurd om ALLE DOSSIERS in te zien van alle priveklinieken en ziekenhuizen door het hele land omdat mijn medisch dossier te dramatisch was om te negeren. Dat zou ze ook netjes staan toch? Naar aanleiding van mijn pagina groot artikel, de reactie van een professor uit Maastricht daarop, die zich al meer dan tien jaar bezig houdt met onderzoeken naar autoimmuunziekten, ontstaan na het lekken van siliconenimplantaten besloot de Inspectie om op zijn minst controlle uit te voeren.

Medio augustus had ik nog niks vernomen van het IGZ en heb een e-mail naar het IGZ verstuurd met de vraag of er al enig resultaat was verkregen met het inzien van de dossiers van siliconendraagsters door dergelijke inspecteurs. Als eerste reactie was het terug gestuurd krijgen van mijn e-mail met de mededeling dat mijn e-mailadres geblokkeerd was, dus de toegang tot de IGZ via deze weg was ontzegd. Ik heb toen een ander e-mail adres aangemaakt en de e-mail toegankelijk voor het IGZ kunnen maken. Weer na een maand niks gehoord heb ik me gemeld.

Via een brief kreeg ik de volgende mededeling: Dat bij nader inzien (augustus 2008,1 jaar na mededeling !) de inspecteurs geen tijd hadden en dat dergelijke onderzoeken pas in 2010 aan bod zullen komen!! Daarbij, stelt de Inspectie "is Dr.Kappel al met dergelijke wetenschappelijke onderzoeken bezig, dus laten we het over aan Mevr.R.Kappel, plastisch chirurg te Radboud Ziekenhuis in Nijmegen". Met andere woorden: zal 2010 ook dan wel buiten de boot vallen als stille voorbereiding.

Dr.Kappel heeft mij laten weten dat een dergelijk onderzoek op molusculair niveau heel moeilijk uitvoerbaar is, ondanks het feit dat Dr.Kappel aangeeft er garant ervoor te staan dat ze de werkelijke werking van een hoeveelheid siliconen in het lichaam "in kaart kan brengen" om de bewijzen op wetenschappelijke onderzoeken af te ronden is juist dat onderzoek noodzakelijk. De kosten van dit onderzoek bedraagt min.400.000 euro.Volgens de Inspectie ( tja dan ook automatisch de Minister van Volksgezondheid ) is dit kostenplaatje voorlopig TE HOOG EN ONNODIG omdat de groep ZIEKE GEREGISTREERDE VROUWEN WAARBIJ IS BEWEZEN DAT SILICONEN AUTOIMMUUNZIEKTEN VEROORZAKEN NOG TE KLEIN IS TEGENOVER HET TOTAAL VAN DE 300.000 GEIMPLANTEERDE VROUWEN. Dan heb ik het ook over de meer als 5000 vrouwen TOEN AL IN 1994!! Heel veel vrouwen hebben zich gemeld bij mij na de publikatie van mijn artikel d.d 28 juli 2007 "Doodziek van je borsten" Daarin toon ik de inhoud van siliconenimplantaten met de boodschap: "Denk ook hier eens aan als je deze vieze plakkerige rotzooi ziet en voelt, met het besef dat een gedeelte inhoud hiervan door je lichaam is verspreid waardoor op versneld niveau ORGAANFUNCTIEVERMINDERING OPTREED, dus versnelde veroudering van het lichaam omdat ook op versneld niveau de zenuwen aangetast raken. Ook dit vergt zijn uitleg.

Op 5 november is mijn zoon jarig,op 5 november 2008 luidde de boodschap luid en duidelijk,maar ook (te) kort en krachtig: "MOGELIJK VERBAND SILICONEN EN KANKER"!! Siliconen en kanker. Antonie V. Leeuwenhoekziekenhuis Kankerinstituut. Ik noem het "Moord op afstand". Kom je in aanraking met een bepaalde hoeveelheid dosis siliconen in je lichaam dan lokt het altijd een reactie uit waarvan nu is bewezen dat het kan leiden naar een chronische ziekte en in het ergste geval wanneer dit niet onder controlle gehouden kan worden met de juiste begeleiding en aangepaste levensstijl, deze chronische ziekte zelfs tot de dood kan leiden.

Tussendoor ook vernomen dat siliconen een nieuwe vorm van NON-HODGKIN veroorzaken in de borst nr 32?? Waar is het bewijs dat siliconen in het lichaam veilig zijn??.Het gaat allemaal veel verder als alleen maar de lekkage. Je moet heel sterk zijn en stevig in je schoenen staan om "corruptie" in de medische wereld te doorzien en aan het licht te brengen. Dit kan alleen maar door vaststaande feiten en bewijs op fotomatriaal aan het licht te brengen met daarin heel wat aantoonbare misvattingen over hoe nu nog het "versleten Dossier van de Minister v. Volksgezondheid opgemaakt in 1999.

ONDANKS ALLE ONTWIKKELINGEN OP WETENSCHAPPELIJKE GEBIEDEN IN DE LAATSTE TIEN JAREN IS HET DOSSIER ONGEWIJZIGD IS GEBLEVEN, ONDANKS ALLES WAT ER OOK BEKEND IS VANAF DE JAREN 60 TOT OP HEDEN OVER SILICONENIMPLANTATEN. Alles is ongewijzigd beschreven gebleven. In deze hele ontwikkeling kwam ik op het punt van: In Amerika is van 1992 t/m 2006 een siliconenverbod geweest!

Waarom heeft Nederland ( en de rest van europa) dit verbod genegeerd? Waarom kunnen duizenden vrouwen in Nederland vertellen dat er geen contract is getekend of geen implantatenpaspoort afgegeven waarin een nr in staat vermeld met het type implantaat, welke de implantaten ook zelf bezitten als een soort stempel. Bestaat de mogelijkheid dat het hier draait om afgekeurde implantaten afkomstig uit Amerika vanaf het moment dat in 1992 het verbod in Amerika in ging? Ooit gehoord van de "siliconen-gate"? Ondanks het geleverde zichtbare bewijs dat geen enkele plastisch chirurg melding maakt van alle te vroegtijdige gescheurde implantaten,puur uit eigen belang "zijn er geen meldingen vanuit de medici dan is er niks aan de hand" stelt de Inspectie. Maar als nou eens het echte aantal niet geregistreerden geimplanteerde vrouwen aan het licht kwam, dan gaan er toch bij meerdere afdelingen de lampjes branden,niet dan? Waarom stelt het IGZ om geen reden te zien om over te gaan tot controlle door het hele land? Naar mijn idee omdat dan de WARE getallen naar buiten treden. ER BESTAAT REDEN GENOEG OM DE BEVOLKING TE WAARSCHUWEN VOOR DE RISICO 'S VAN INWENDIG SILICONEN GEBRUIK OP WELKE MANIER VAN TOEDIENING OOK, DE PATIENT DIENT EEN EERLIJKE KEUS TE KUNNEN MAKEN en niet te worden misbruikt voor financieele doeleinden met een zelf aangemeten machtspositie.

Het Dossier van de Minister van Volksgezondheid bevestigt tevens dat de ONVEILIGHEID NIET bewezen is MAAR DE VEILIGHEID OOK NIET DUS GAAT MEN VAN DE NIET BEWEZEN ONVEILIGHEID UIT !!! En dat ook nog eens toepassen in de laatste tien jaren en zelfs na 5 november 2008: MOGELIJK VERBAND SILICONEN EN KANKER blijven negeren??. Alleen al de siliconendraagsters die ik ken in mijn kennissenkring: heel veel moe, liggen smiddags een uur te slapen, nekklachten, sterk verminderde energie, vaker hoofdpijnen, alle vrouwen die echt ziek zijn geworden na een lekkage MET DE DAARBIJ VOORAF GAANDE JAREN GESIJPELDE SILICONENOLIE. "ZWETEN" GENOEMD. VERTELLEN AFZONDERLIJK VAN MEKAAR HET ZELFDE KLACHTENPATROON EN VERLOOP ERVAN, mijn behandelende professor heeft me dit ook met zijn onderzoeken bevestigd. Ik hoop dat ALLE siliconendraagsters op zijn minst alleen al eens nadenken over alle bestaande materie over siliconen in het lichaam,dan zou er een bewustzijnsverschuiving plaats vinden waardoor een taboe kan worden doorbroken door toch een melding te maken van de negatieve ervaringen van gescheurde siliconenimplantaten. Er is genoeg reden om met alle siliconendraagsters op te komen voor een nieuwe regelgeving...Sowiezo een oproep voor het laten maken van een MRI-scan. Alle vrouwen (vrijwillig) oproepen, controlle uitvoeren. Het resultaat wat hieruit leidt, zou voor de inhoud van de nieuwe regelgeving moeten dienen. Ik hoop dat ik hiermee mensen tot verder inzicht kan brengen zodat er op gebied van Siliconen en de risico 's voor de gezondheid meer aandacht ontstaat.

Wat ik als laatste niet wil onthouden: niet verkeerd om over de zorgverzekeraars na te denken: Op 1 januari 2005 zijn alle vergoedingen voor borstimplantaten gestopt. Gingen er teveel te snel kapot? De verzekeringen zijn niet voor niks gestopt, die gaan al deze ellende niet dokken. De zorgverzekeraars zijn in zee gegaan met Fabrikanten met een bepaalde type implantaat en nu die veel ellende hebben veroorzaakt (bij degene die er ziek van zijn geworden) vinden er geen vergoedingen plaats als het gaat om "de rotzooi opruimen ervan" en beroepen de zorgverzekeraars zich op "niet wetenschappelijk bewezen dat je ziek bent van die siliconen" ONDANKS ALLE VERKLARINGEN VAN DE BETROKKEN CHIRURGEN !! Mijn zorgverzekeraar deelde mij telefonisch mede. "Als u zo ziek bent van de siliconen nu,dan had u die siliconen niet moeten laten zetten" !! Dat heeft u op eigen risico gedaan. Toen ik aangaf om de siliconendrap te willen laten zien en voelen kreeg ik als antwoord: "Ik hoef uw vieze drap niet tussen mijn vingers te voelen en trouwens IN SIGARETTEN ZIT OOK NICOTINE, IS OOK GIFTIG"!! ( zowaar als ik leef !).

Ik had in 2007 verschillende gezwellen in mijn oksels waarvan de grootste 6 cm doorsnede die ik aan de kant moest duwen om mijn arm naar beneden te laten hangen. Opgehoopte siliconendrap in de lymfeklierpaketten. Heb 3/4 jaar zo gelopen,echt heel veel pijn omdat die aan de zenuwen vastzaten en ik toch mijn armen nodig heb om te werken, poetsen, autorijden etc. 3 KEER IN TOTAAL KREEG IK EEN AFWIJZING VAN HET CZ, NA 7 OPERATIES IN 2 JAAR TIJD 7 LYMFEKLIERPAKETTEN VERWIJDERD MET DE NODIGE SCHADE DAARVAN. IN MIJN LEVER 3 VERDIKKINGEN AFKOMSTIG VAN DE SILICONEN, MIJN HALS VOL GEZWELLETJES, HALSSLAGADER VERNAUWD DOOR OPGEZET ONTSTOKEN WEEFSEL AFKOMSTIG VAN SILICONENDEELTJES IN HALS EN NEKGEDEELTE WAARVAN DE GROOTSTE GEMETEN OP FOTO 3 MM !!

Ik sluit mijn verhaal af met de woorden dat ik dit kan vertellen omdat ik het heb meegemaakt en dat ik hiermee meer en serieuzere aandacht op siliconengel implantaten wil vestigen. Om zo nog meer siliconenslachtoffers te voorkomen.


 

<<Terug