<<Terug

 

 

Meld je klachten over ontoelaatbare behandelingen!


Ik wil iedereen aanraden om klachten te melden bij Officier van Justitie van het Openbaar Ministerie Mw. Mr. Marjolein van Eykelen.

Het Expertisecentrum Medische Zaken van het Openbaar Ministerie in Rotterdam is er voor de ernstige vermijdbare en verwijtbare fouten. Fouten dus die ook in de ogen van de beroepsgroep ontoelaatbaar zijn. Gaat het OM tot vervolging over dan is het bijna altijd succesvol en wacht de arts of de rechtspersoon een veroordeling. Omdat het OM ervan uitgaat dat elke medische fout die het onderzoekt ook als een calamiteit is te kwalificeren, worden zulke zaken altijd gemeld bij de IGZ. Informatie-uitwisseling kan cruciaal zijn.

Algemeen adres


Wilhelminaplein 100-125

3072 AK Rotterdam
Postbus 50956
3007 BT Rotterdam
Tel: 088 - 699 2100

Informatiepunt Slachtoffers (IPS)


Postbus 50956

3007 BT Rotterdam
Tel: 088 - 699 2180

U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 16.00 uur bellen met de medewerkers van het IPS.


Met vriendelijke groet,

Sylvia Veerman

 


 

<<Terug