<<Terug

 

 

Geen fillers anders dan vet in mammae vanaf 17 april 2012 voor NVPC leden

Geachte leden,

Afgelopen algemene ledenvergadering is een belangrijk standpunt goedgekeurd die het gebruik van niet-autologe fillers voor mamma-augmentatie afkeurt. Het gebruik van injecteerbare niet-autologe fillers als medisch hulpmiddel bij borstvergroting kunnen ongewenste invasieve terugkerende ontstekingen veroorzaken in de onmiddellijke nabijheid van het borstweefsel. Bovendien is het risico van mobiliteit van een ge´njecteerd product zonder afsluitende omhulling in de borstklierregio, de vorming van knobbeltjes, effecten van fragmentatie van het product en kapselvorming, beschreven in de literatuur. Ongewenste neveneffecten die hieruit voortkomen ten aanzien van zowel palpatie als interpretatie van beeldvormend onderzoek kunnen leiden tot een vertraging van screening of diagnose van borstziekten.

U bent zelf verantwoordelijk voor naleving van dit standpunt en kan hiervoor aansprakelijk worden gesteld als er in strijd hiermee wordt gehandeld.

Het standpunt geldt niet voor lipofilling, wat ook in de richtlijn mammareconstructie opgenomen wordt.

Voor u betekent dit concreet: geen fillers in mammae

Met vriendelijke groet, namens de vereniging,

Hinne Rakhorst,

Eerste Secretaris NVPC

Logo NVPC

 

<<Terug