<<Terug

 

Melding bij het IGZ.

Melden als privé persoon

Als u niet tevreden bent over de geleverde zorg, dan kunt dit ook bij de inspectie melden. Bij veel of ernstige signalen over een bepaalde zorgaanbieder grijpt de inspectie in. Onafhankelijk, objectief en ter bescherming van het algemeen belang. Dat is haar wettelijke taak.
Dit betekent dat de inspectie uw individuele klacht vaak niet onderzoekt of oplost, maar wel wil voorkomen dat een volgende patiënt in de toekomst hetzelfde overkomt. Ook helpt de inspectie u graag op weg naar de juiste instantie voor afhandeling van uw individuele klacht.

Hoe kunt melden?
Melden bij de inspectie kan alleen schriftelijk:
• mail een brief naar:
  Inspectie voor de Gezondheidszorg,
  t.a.v. Meldpunt IGZ
  E-mail: meldpunt@igz.nl
  Hebt u nog vragen? Dan kunt u bellen met het Meldpunt IGZ, telefoonnummer 088 120 5000.

Checklist melding
Bij een melding vraagt de inspectie de volgende gegevens van u:
 •  Uw naam en adres.
 •  De naam en (als u dit weet) het adres van de zorgaanbieder over wie de melding gaat.
 •  De naam van de arts/behandelaar en behandeling, medicijn, apparaat of ander product waar het om gaat.
 •  De datum en een feitelijke omschrijving van de gebeurtenis.

Anoniem melden
U kunt bij de inspectie ook anoniem melden. Anonieme meldingen worden geregistreerd als signaal en zijn een belangrijke informatiebron voor de inspecteurs bij het toezicht op de kwaliteit van zorg. Bij (on)aangekondigde bezoeken aan instellingen houden zij rekening met deze signalen. Als de ernst van de melding daar aanleiding toe geeft, start de inspectie direct een onderzoek.

Voor meer informatie ga naar IGZ


 

<<Terug