<<Terug

 

De Gevaren van privéklinieken

 

In deze uitzending geeft men commentaar waarop gelet moet worden voor een veilige behandeling. Men doet de uitspraak, let op of een kliniek is aangesloten bij het Z.K.N.

In mijn geval heb ik daar ook op gelet, mijn behandelaar was ook aangesloten bij deze club, maar toch ben ik verminkt geraakt.

 

Mijn Tips.

 

- Internet is misleidend.

- Neem altijd een second opinion.

- Let op, voor een privékliniek zijn geen vaste protocollen zoals voor een ziekenhuis.

- De media geven veel informatie over misstanden omtrent een behandelaar. Vaak achteraf als het te laat is, maar

  goed dan komt het toch boven water.

- Informeer bij het Regionaal Tuchtcollege welke behandelaar een waarschuwing heeft gekregen of berispt is.

 

Sylvia Veerman

 

Kijk op Hart van Nederland

 

 

 

<<Terug