<<Terug

 

Bericht uit het tijdschrift Medisch Contact

 

Weigeren dossierinzage zelden gemeld

In de afgelopen twee jaar hebben zeventien mensen formeel gemeld dat zij geen inzage konden krijgen in hun medisch dossier. Hoe vaak inzage in de praktijk wordt geweigerd, is niet bekend.Dat schrijft minister Schippers in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Kamerlid Michiel van Veen (VVD) stelde de vragen naar aanleiding van onderzoek van de Consumentenbond, waaruit zou blijken dat huisartsen het hun patiŽnten moeilijk of zelfs onmogelijk zouden maken om hun medische dossier in te zien.
Schippers benadrukt dat patiŽnten het recht hebben om hun medisch dossier in te zien of daarvan een afschrift te ontvangen. Wel mogen artsen in uitzonderingsgevallen onderdelen van het dossier onleesbaar maken, bijvoorbeeld ter bescherming van de privacy van andere, in het dossier genoemde personen.
Als patiŽnten de indruk hebben dat de arts geen inzage wil geven, zullen zij daarover met de arts moeten praten. Heeft ook dat geen resultaat, dan kunnen zij een klacht indienen op grond van de Wet klachtrecht cliŽnten zorgsector, of zich wenden tot de civiele rechter. ĎHet inzagerecht is geregeld in de WGBO, en is daarmee een civielrechtelijke aangelegenheidí, schrijft Schippers, die daarom geen inzicht heeft in de eventuele uitkomsten van procedures.
in 2012 en 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zeventien meldingen gekregen van mensen die geen inzage of kopie van hun medisch dossier konden krijgen. De IGZ neemt deze meldingen mee in het regulier toezicht en spreekt de betreffende arts of bestuurder hierop aan, aldus de minister.

 


 

<<Terug