Home

Boek

Activiteiten

Politiek

Slachtoffers

Juridisch

Gegevens Stichting

Contactformulier

Gastenboek

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de Stichting het ANBI-keurmerk heeft, zijn al uw giften aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Om onze Stichting te zoeken KLIK: 
belastingdienst anbi zoeken

 

<<Terug

Een klacht indienen

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen. De klacht moet geschreven zijn in het Nederlands. Het voorval waarop de klacht betrekking heeft mag niet langer dan tien jaar geleden hebben plaatsgevonden.
Als u een klacht wilt indienen kunt u het klaagschrift formulier gebruiken. In een klaagschrift moet in ieder geval staan:
 

Uw naam, voornamen en adres

De naam, het werkadres en eventueel het woonadres van de aangeklaagde;

• De formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop die klacht berust

• Uw handtekening

• Als u niet de patiënt bent:

• Naam, adres en geboortedatum van de patiënt

• Het belang dat u heeft bij het indienen van de klacht

• De aard van de relatie met de patiënt

• De reden waarom patiënt zelf geen klacht kan indienen en indien mogelijk de handtekening van de patiënt als blijk van zijn/haar instemming

Als iemand anders u vertegenwoordigt, dan moet u diegene schriftelijke machtigen en de machtiging meesturen.

 

De procedure

De behandeling van uw klacht duurt ten minste een half jaar en meestal langer. De procedure is gratis, eventuele kosten voor een advocaat of deskundigen zijn voor uw rekening.

Informeert u echter bij ons letselschadespecialistennetwerk. Het indienen van een klacht kan immers ook nadeling voor u uitpakken in de schadevergoedingszaak. Zij helpen u ook tegen een gematigd uurtarief en op gefinancierde rechtsbijstand. Als zij eerst onderzoek doen in de letselschadezaak, waarvan de kosten meestal verhaalbaar zijn op de aansprakelijke partij, kunt u de kosten tot een minimum beperken. Voor contact met een letselschadespecialist KLIK HIER.

De procedure bestaat uit de volgende stappen:

1. Vooronderzoek 
Tijdens het vooronderzoek kunnen beide partijen hun standpunten schriftelijk en mondeling toelichten bij iemand van het college. Soms blijkt er dan in goed overleg een oplossing mogelijk. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een misverstand. U trekt uw klacht dan in en de procedure wordt gestopt. 

2. Wel of geen terechtzitting?  
Het college kan besluiten dat er geen zitting komt omdat het duidelijk is dat de klacht ongegrond is, of niet zwaar genoeg om tot een tuchtmaatregel te leiden. Er komt ook geen zitting als de zaak niet bij het Tuchtcollege thuishoort. Bijvoorbeeld als de klager een schadevergoeding eist (daarover beslist niet het tuchtcollege, maar de civiele rechter) of als de klacht een niet-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft. 

3. Terechtzitting 
U krijgt minimaal drie weken van tevoren een uitnodiging voor de terechtzitting. Tijdens de zitting kunt u getuigen en deskundigen oproepen. U kunt ook zelf uw verhaal doen. Maar u bent niet verplicht om op de zitting te verschijnen. De zittingen zijn meestal openbaar en dus open voor publiek en pers. 

Het tuchtcollege bestaat uit vijf leden: twee juristen en drie leden met hetzelfde beroep als de aangeklaagde zorgverlener. 

4. Uitspraak 
Het college doet uiterlijk twee maanden na de zitting uitspraak. De uitspraak is openbaar. U kunt erbij aanwezig zijn maar het hoeft niet, want u krijgt de beslissing ook toegestuurd.

 

Nieuws

Made by web-4-all

Last update: 11-12-2013