Home

Boek Legaal Verminkt

Activiteiten

Politiek

Slachtoffers verhalen

Juridisch

Gegevens Stichting

Contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de Stichting het ANBI-keurmerk heeft, zijn al uw giften aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Om onze Stichting te zoeken KLIK: 
belastingdienst anbi zoeken

 

SSCA heeft ten doel:

Het bevorderen van het veilig en verantwoord gebruik van rimpelvullers en injectables.

Daarnaast het onderzoeken van medische handelingen en technieken die beogen de huid te verjongen of rimpels tegen te gaan.

Acties:

Opkomen voor gedupeerde patienten / slachtoffers van fout handelende klinieken.

Ondersteunen van gedupeerde patienten van rimpelvullers door middel van advies, en onderzoek  naar de verrichtte medische handeling

Begeleiding van gedupeerde patienten van rimpelvullers

Het opzetten van wetenschappelijk onderzoek naar de medische effecten en bijwerkingen van rimpelvullers

Het ontwikkelen van richtlijnen en het opzetten van een expertise centrum voor het juiste gebruik van rimpelvullers

Het ontwikkelen van een databank over rimpelvullers inzake importeurs, bijsluiters en gebruiksadviezen

Het ontwikkelen van een centraal complicatieregister inzake rimpelvullers

• Fondswerving ter ondersteuning van deze acties.

Acreditatie voor medici die rimpelvullers op de juiste wijze toedienen

Het bewerkstelligen dat er een vergunningenstelsel wordt ingevoerd voor de uitvoering van cosmetische behandelingen

Het bewerkstellingen van een meldingsplicht van eventuele compicaties die zich voordoen bij behandelingen

Advisering bij de ontwikkeling en vastellen van de vergunningseisen voor rimpelvullers en de toediening ervan.

Financiële ondersteuning

Draagt u de stichting een warm hart toe? Wilt u een bijdrage storten? Dat kan op het volgende bankrekeningnummer:

ABN AMRO Rekening nummer: NL96 ABNA 0506 0703 36

Ten name van Stichting Slachtoffers Cosmetisch Artsen te Doetinchem

Daarnaast wordt het vermogen van de SSCA gevormd door Subsidies, schenkingen erfrechten en legaten.

Bedrijven kunnen onder voorwaarden ook adverteren op deze website. Stuur daarvoor een mail naar de Stichting. KLIK HIER

Van de inkomsten zal de helft worden besteed aan onderzoek op het gebied van fillers en injectables.

 

 

Nieuws

Made by web-4-all

Last update: 02-07-2018