Home

Boek

Activiteiten

Politiek

Slachtoffers

Juridisch

Gegevens

Contactformulier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de Stichting het ANBI-keurmerk heeft, zijn al uw giften aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Om onze Stichting te zoeken KLIK: 
belastingdienst anbi zoeken

 

 

Draagt u de stichting een warm hart toe? Wilt u een bijdrage storten? Dat kan op het volgende bankrekeningnummer:

ABN AMRO Rekening nummer: NL96 ABNA 0506 0703 36

Ten name van Stichting Slachtoffers Cosmetisch Artsen te Doetinchem

STICHTING SLACHTOFFERS COSMETISCH ARTSEN
Contact gegevens:
S.C. Veerman
Thomas á Kempisstraat 12
7009 KT Doetinchem

Tel.: 06-3091 8921
Fisc.nr.: 8204.09.674

Samenstelling bestuur van onze stichting:

VOORZITTER:

SECRETARIS:

PENNINGMEESTER:

BESTUURSLEDEN:

 

P.P.G.M. Kouwenberg (pl.chirurg)

B. Lier (arts)

G.A. Veerman

S.S.C. Veerman- van Wagensveld
contactpersoon

Financiën.
Daar wij geen financiële ondersteuning krijgen van overheidswege en onze inkomsten hebben verkregen door particuliere giften, doen wij hieruit onze betalingen aangevuld met onze bijdrage voor bv. benzine, telefoon, porto, drukwerk, etc.

Financieel Jaaroverzicht.
Abn-Amro
31-12-2011 saldo 1.577,56
31-12-2012 saldo 2.029,86
31-12-2013 saldo 1.625,36
31-12-2014 saldo 1.469,64
31-12-2015 saldo 1.448,70

Onze activiteiten.
Namens de Stichting overleg gevoerd met ministerie van Volks Gezondheid, ministerie Zon MW en IGZ.
Talloze malen in de media aandacht voor de problematiek van rimpelvullers in zowel kranten, tijdschriften en TV.

 

 

Nieuws

Made by web-4-all

Last update: 13-07-2017